OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI KARDIOLOGII NUKLEARNEJ
oraz
SEKCJI KARDIOLOGICZNEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO
I TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
PTK

Wydarzenie certyfikowane

Infarma

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji dwóch Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Sekcji Kardiologii Nuklearnej oraz Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2024 roku (piątek) w formie online. Program naukowy został stworzony przez wybitnych specjalistów kardiologii, medycyny nuklearnej, radiologii. Sesje naukowe będą dotyczyły roli nowoczesnych metod obrazowania w aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w odniesieniu do codziennej praktyki klinicznej w Polsce. Główne sesje będą poświęcone postępom w rozwoju technik obrazowych w chorobie wieńcowej, chorobach strukturalnych, zapalnych, kardiomiopatiach, amyloidozie i niewydolności serca.

Zapraszamy również do aktywnego udziału i zgłaszania Państwa abstraktów do Sesji prac oryginalnych i przypadków klinicznych.
Jesteśmy przekonani, że przygotowana przez nas Konferencja Sekcji Kardiologii Nuklearnej oraz Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zapewni Państwu możliwość udziału w zróżnicowanych i kompletnych pod kątem naukowym sesjach, w których każdy znajdzie coś interesującego dla własnej praktyki klinicznej. Zapraszamy zarówno osoby bezpośrednio zaangażowanie w wykonywanie badań obrazowych, a także korzystające z wyników tych technik w praktyce klinicznej.
Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych nowoczesną kardiologią, w tym obok kardiologów i medyków nuklearnych również radiologów, kardiochirurgów, pediatrów, neurologów, lekarzy rodzinnych, internistów, jak również studentów medycyny. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja już wkrótce.

Serdecznie zapraszamy!

w imieniu
Zarządu Sekcji Kardiologii Nuklearnej
Zarządu Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
oraz Komitetu Organizacyjnego Konferencji

dr n. med. Katarzyna Holcman
Przewodnicząca Zarządu
Sekcji Kardiologii Nuklearnej PTK


prof. dr hab. n. med. Maciej Haberka
Przewodniczący Zarządu
Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK

prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
Założycielka i w latach 2008-2011 Przewodnicząca Zarządu
Sekcji Kardiologii Nuklearnej PTK

Zaproszenie

Komitet Naukowy

prof. dr hab. n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa (Łódź)
dr hab. n. med. Beata Chrapko (Lublin)
dr n. med. Bernadeta Chyrchel (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Alicja Dąbrowska-Kugacka (Gdańsk)
dr n. med. Karolina Dorniak (Gdańsk)
dr n. med. Ewa Dziewięcka (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Mirosław Dziuk, prof. WIM (Warszawa)
lek. Grzegorz Fitas (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Jacek Grzybowski (Warszawa)
prof. SUM, dr hab. n. med. Maciej Haberka (Katowice)
dr n. med. Jan Henzel (Warszawa)
dr n. med. Katarzyna Holcman (Kraków)

dr n. med. Anna Jankowska (Lublin)
dr n. med. Szymon Jonik (Warszawa)
dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka (Warszawa)
prof. IK, dr hab. n. med. Cezary Kępka (Warszawa)
dr hab. n. med. Małgorzata Kobylecka (Warszawa)
prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Mariusz Kruk (Warszawa)
dr n. med. Karolina Kupczyńska (Łódź)
prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko (Kraków)
dr hab. n. med. Łukasz Mazurkiewicz (Warszawa)
dr hab. n. med. Krzysztof Ozierański (Warszawa)

prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pyda (Poznań)
dr n. med. Justyna Rajewska-Tabor (Poznań)
prof. UJ, dr hab. n. med. Paweł Rubiś (Kraków)
dr n. med. Karolina Semczuk-Kaczmarek (Warszawa)
lek. Michał Smolarczyk (Gdańsk)
dr n. med. Justyna Sokolska (Wrocław)
prof. dr hab. n. med. Mateusz Śpiewak (Warszawa)
dr n. med. Michał Tkaczyszyn (Wrocław)
prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków)

ABSTRAKTY

Szanowni Państwo,
Zapraszamy również do zgłaszania przez Państwa abstraktów do Sesji prac
oryginalnych i przypadków klinicznych. Abstrakty mogą być zgłaszane przez system
abstraktowy PTK. Najlepsze prace zostaną opublikowane z wydaniu specjalnym
czasopisma Nuclear Medicine Review.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje:

  • Planujemy jedną kategorię tematyczną: „Obrazowanie” oraz 2 rodzaje zgłoszonych abstraktów: „Prace oryginalne” oraz „Przypadki kliniczne”.
  • Prace oryginalne: objętość tekstu to 2500 znaków lub 1700 znaków plus rycina.
  • Prezentacja przypadku klinicznego: objętość tekstu to 2500 znaków lub 1700 znaków plus rycina.
  • Zgłaszanie abstraktów: 1-31 marca 2024 r.
  • Ocena abstraktów: do 12 kwietnia 2024 r.
  • Formularz jest dostępny pod adresem: https://abstrakty.ptkardio.pl/konferencje

Kontakt

Telefon

+ 48 (12) 614 22 87
fax: + 48 (12) 614 33 32

Adres

Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Jana Pawła II.
Ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsorzy

Partner Konferencji

Partner Konferencji

Sekcja Kardiologii Nuklearnej PTK © 2024. All Rights Reserved.