OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI KARDIOLOGII NUKLEARNEJ
oraz
SEKCJI KARDIOLOGICZNEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO
I TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
PTK


PROGRAM

PROGRAM 

9.00 – 9.30

Otwarcie Ogólnopolskiej KonferencjiSekcji Kardiologii Nuklearnej PTK
oraz
Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK

Przywitanie uczestników Konferencji

dr n. med. Katarzyna Holcman
– Przewodnicząca Zarządu Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

prof. SUM, dr hab. n. med. Maciej Haberka
– Przewodniczący Zarządu Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK

lek. Grzegorz Fitas
– Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II

prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
– Dyrektor Instytutu Kardiologii Wydział Lekarski UJCM w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
– Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń Instytut Kardiologii, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II

prof. IK, dr hab. n. med. Cezary Kępka
– Zastępca Dyrektora ds. Nauki Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
– Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II

9.30 – 10.50
SESJA I
POSTĘPY W DIAGNOSTYCE i LECZENIU KARDIOMIOPATII AMYLOIDOWEJ W ŚWIETLE NOWYCH WYTYCZNYCH 
Sesja sponsorowana przez firmę Pfizer Polska Sp. z o.o.

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Alicja Dąbrowska-Kugacka (Gdańsk), prof. dr hab. n. med. Jacek Grzybowski (Warszawa),
dr n. med. Katarzyna Holcman (Kraków), prof. UJ, dr hab. n. med. Paweł Rubiś (Kraków)

Kardiomiopatia amyloidowa ATTR-CM - w świetle nowych wytycznych 15'
prof. dr. hab. n. med. Piotr Podolec (Kraków)

Rola CMR w ocenie kardiomiopatii amyloidowej 15'
dr hab. n. med. Łukasz Mazurkiewicz (Warszawa)

Diagnostyka scyntygraficzna kardiomiopatii amyloidowej 15'
prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz (Kraków)

Badanie PET w diagnostyce amyloidozy serca 15'
prof. dr hab. n. med. Mirosław Dziuk (Warszawa)

Doświadczenia kliniczne w leczeniu amyloidozy transtyretynowej serca 15'
dr n. med. Katarzyna Holcman (Kraków)

Dyskusja 5'


10.50 – 11.00 Przerwa

11.00 – 12.20
SESJA II

BADANIA CMR i CT W DIAGNOSTYCE i LECZENIU CHORYCH Z BARDZO WYSOKIM RYZYKIEM
SERCOWO-NACZYNIOWYM
 
Przewodniczący:
prof. SUM, dr hab. n. med. Maciej Haberka (Katowice), prof. dr hab. n. med. Mariusz Kruk (Warszawa),
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pyda (Poznań)


CMR i CT w stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego 15'
dr n. med. Michał Smolarczyk (Gdańsk)

Pacjent z hipercholesterolemią i bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym w CMR i CT – nie tylko LDL 15'
prof. SUM, dr hab. n. med. Maciej Haberka (Katowice)

Ocena niedokrwienia i żywotności mięśnia sercowego w CMR 15'
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pyda (Poznań)

Charakterystyka blaszki miażdżycowej w CT 15'
dr n. med. Jan Henzel (Warszawa)

Kwalifikacja i planowanie rewaskularyzacji w CT 15'
prof. dr hab. n. med. Mariusz Kruk (Warszawa)

Dyskusja 5'


12.20 – 12.30 Przerwa 

12.30 – 14.00
SESJA III

FENOTYPY KARDIOMIOPATII i NIEWYDOLNOŚCI SERCA - JAK DIAGNOZOWAĆ i LECZYĆ W 2024 ROKU? 
Przewodniczący:
prof. SUM, dr hab. n. med. Maciej Haberka (Katowice), prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pyda (Poznań),
prof. dr hab. n. med. Mateusz Śpiewak (Warszawa)


Rola CMR u pacjenta z podejrzeniem kardiomiopatii 15'
dr n. med. Bernadeta Chyrchel (Kraków)

Pacjent z podejrzeniem sarkoidozy serca 15'
dr n. med. Justyna Rajewska-Tabor (Poznań)

Postępowanie u pacjenta z niewydolnością serca de novo – tylko badania nieinwazyjne? 15'
dr n. med. Anna Jankowska (Lublin)

Diagnostyka scyntygraficzna niewydolności serca – rola badania MIBG 15'
prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz (Kraków)
Wykład sponsorowany przez firmę GE Healthcare

Doświadczenia kliniczne w leczeniu różnych fenotypów niewydolności serca 15'
dr n. med. Katarzyna Holcman (Kraków)
Wykład sponsorowany przez firmę Boehringer Ingelheim


Dyskusja 5'


13.50 – 14.30 Przerwa 

14.30 – 15.50
SESJA IV

NOWOŚCI W DIAGNOSTYCE OBRAZOWEJ ORAZ TERAPII W AKTUALNYCH WYTYCZNYCH ESC 2023 SESJA KLUBU 30 PTK
Przewodniczący:
dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka (Warszawa), dr n. med. Karolina Kupczyńska (Łódź),
dr hab. n. med. Krzysztof Ozierański (Warszawa), dr n. med. Michał Tkaczyszyn (Wrocław)


Kardiomiopatie 15'
dr n. med. Justyna Sokolska (Wrocław)

Cukrzyca 15'
dr n. med. Karolina Semczuk-Kaczmarek (Warszawa)

Infekcyjne zapalenie wsierdzia 15'
dr n. med. Ewa Dziewięcka (Kraków)

Ostre zespoły wieńcowe 15'
dr n. med. Szymon Jonik (Warszawa)

Nowości w obrazowaniu w kardiologii – postępy technologiczne oraz nowe zastosowania 15'
prof. dr hab. n. med. Mateusz Śpiewak (Warszawa)

Dyskusja 5'


15.50 – 16.00 Przerwa
 

16.00 – 17.20
SESJA V

BADANIA OBRAZOWE W CHOROBACH ZAPALNYCH i INFEKCJACH UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa (Łódź), prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar (Kraków),
prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz (Kraków), prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków)


Rola badania PET w diagnostyce i leczeniu chorób zapalnych naczyń 15'
dr hab. n. med. Beata Chrapko (Lublin)

Leczenie zabiegowe zakażeń wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca 15'
dr hab. n. med. Andrzej Ząbek (Kraków)

Zastosowanie badania PET i scyntygraficznego w diagnostyce i leczeniu infekcyjnego zapalenia wsierdzia 15'
dr hab. n. med. Małgorzata Kobylecka (Warszawa)

Rola CMR w chorobach zapalnych mięśnia sercowego 15'
dr n. med. Karolina Dorniak (Gdańsk)

Diagnostyka inwazyjna i radioizotopowa w leczeniu zapalenia mięśnia sercowego 15'
dr hab. n. med. Krzysztof Ozierański (Warszawa)

Dyskusja 5'


17.20 – 17.30 Przerwa
 

17.30 – 18.30
SESJA VI

SESJA PRAC ORYGINALNYCH i PRZYPADKÓW KLINICZNYCH 
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Alicja Dąbrowska-Kugacka (Gdańsk), dr n. med. Jan Henzel (Warszawa),
prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz (Kraków), dr n. med. Justyna Rajewska-Tabor (Poznań),
dr hab. n. med. Andrzej Ząbek (Kraków) 


Czy nieprawidłowa aktywność układu współczulnego jest powiązana z występowaniem arytmii komorowej u pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową?
Does abnormal cardiac sympathetic activity correlate with ventricular arrythmias in dilated cardiomyopathy? 5'
dr n. med. Ewa Dziewięcka, dr n. med. Katarzyna Holcman, prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz, lek. Mateusz Winiarczyk,
dr n. med. Sylwia Wiśniowska-Śmiałek, dr n. med. Wojciech Szot, lek. Agnieszka Stępień, lek. Katarzyna Graczyk,
lek. Aleksandra Karabinowska-Małocha, Vladyslav Kyslyi, Jarosław Gąsiorek, Maja Płazak, Norbert Kapczyński,
prof. UJ, dr hab. n. med. Paweł Rubiś (Kraków)


Podwsierdziowe ogniska włóknienia – czy zawsze tylko etiologia niedokrwienna?
Subendocardial late gadolinium enhancement – is always ischemic etiology? 5'
dr n. med. Magdalena Marczak, dr hab. n. med. Łukasz Mazurkiewicz, prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński,
prof. dr hab. n. med. Mateusz Śpiewak (Warszawa)

Serce trójprzedsionkowe lewostronne u 62 letniej pacjentki
Cor triatriatum sinistrum in a 62-year-old female patient 5'
lek. Sylwia Szczepara, lek. Klaudia Bielecka, lek. Michał Tworek, lek. Urszula Gancarczyk, lek. Larysa Bielecka,
dr n. med. Katarzyna Holcman, Zuzanna Sachajko, prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec,
prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar (Kraków)


Bezpieczeństwo badania metodą rezonansu magnetycznego u pacjenta z czasowym zewnętrznym kardiowerterem-defibrytalorem serca
Safety of magnetic resonance imaging in a patient with a temporary external cardioverter-defibrillator 5'
dr hab. n. med. Andrzej Ząbek, dr n. med. Krzysztof Boczar, dr n. med. Katarzyna Holcman,
prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz, prof. dr hab. n. med. Jacek Lelakowski (Kraków)


Diagnostyka obrazowa w powikłaniach kardiologicznych w wyniku nadużywania steroidów anabolicznych – opis przypadku
Imaging diagnostics in cardiac complications resulting from the abuse of anabolic steroids – a case report 5'
lek. Klaudia Bielecka, lek. Sylwia Szczepara, lek. Larysa Bielecka, dr n. med. Bartosz Sobień,
dr hab. n. med. Tomasz Miszalski-Jamka, prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec, prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar (Kraków)


Wszystkie ręce na pokład – rola obrazowania wielomodalnego i biopsji endomiokardialnej w diagnostyce guzów serca
All hands on deck – role of multimodality imaging and endomyocardial biopsy in cardiac tumours 5'
dr n. med. Justyna Sokolska, lek. Magdalena Pszczołowska, Katarzyna Logoń, dr n. med. Mateusz Sokolski,
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kosmala (Wrocław)


Ocena zajęcia mięśnia sercowego w chorobie Fabry’ego przy użyciu zaawansowanych technik obrazowania na podstawie
63-letniego pacjenta

Assessment of Myocardial Involvement in Fabry Disease Using Advanced Imaging Techniques based on 63-years old patient 5'
lek. Sylwia Szczepara, dr n. med. Klaudia Pacia, lek. Klaudia Bielecka, lek. Larysa Bielecka, dr hab. n. med. Tomasz Miszalski-Jamka,
prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec, prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar (Kraków)


Scyntygrafia w diagnostyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia – opis przypadku
Scintigraphy in the diagnosis of infective endocarditis – a case report 5'
lek. Larysa Bielecka, lek. Aleksandra Cader, lek. Klaudia Bielecka, lek. Sylwia Szczepara, dr n. med. Wojciech Szot,
dr hab. n. med. Małgorzata Konieczyńska (Kraków)


Rola obrazowania PET w diagnostyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia związanego z urządzeniem wszczepialnym: opis przypadku
The role of PET imaging in the diagnosis of infective endocarditis associated with an implantable device: a case report 5'
lek. Piotr Zieleniewicz, prof. dr hab. n. med. Alicja Dąbrowska-Kugacka, dr n. med. Grzegorz Romanowicz, dr n. med. Grzegorz Sławiński,
prof. dr hab. n. med. Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz (Gdańsk)


Amyloidoza serca. Podstępne, izolowane i piorunujące oblicze choroby o wielu twarzach – opis przypadku
Cardiac amyloidosis. Insidious, isolated and fulminant face of the disease – a case report 5'
lek. Michał Smolarczyk, prof. dr hab. n. med. Ewa Iżycka-Świeszewska, dr n. med. Jadwiga Fijałkowska,
dr n. med. Wojciech Cytawa, dr n. med. Jacek Klaudel (Gdańsk)


Stenoza aortalna i amyloidoza serca – czerwona flaga czy koincydencja – badanie pilotażowe
Aortic stenosis and cardiac amyloidosis – red flag or simple coincidence – pilot study 5'
lek. Katarzyna Graczyk, dr n. med. Ewa Dziewięcka, lek. Agnieszka Stępień,
dr n. med. Katarzyna Holcman, lek. Mateusz Winiarczyk, prof. UJ, dr hab. n. med. Paweł Rubiś,
prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz (Kraków)


Dyskusja 5'

18.30
Zakończenie Ogólnopolskiej Konferencji
Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
oraz
Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Ogłoszenie najlepszych prac sesji konkursowej 

Sekcja Kardiologii Nuklearnej PTK © 2024. All Rights Reserved.